جایگاه ضمیر ناخودآگاه در تحقیقات بازاریابی - دکتر پرویز درگی

جایگاه ضمیر ناخودآگاه در تحقیقات بازاریابی - دکتر پرویز درگی

 

جایگاه ضمیر ناخودآگاه در تحقیقات بازاریابی - دکتر پرویز درگی؛ 
سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم‌افزار پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران؛ 
کلیپ شماره 43 یکشنبه‌ها

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
کد امنیتی
لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش