مشتریان سودآور و اهمیت حفظ آن‌ها برای شرکت‌ها - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران

مشتریان سودآور و اهمیت حفظ آن‌ها برای شرکت‌ها - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران

 

مشتریان سودآور و اهمیت حفظ آن‌ها برای شرکت‌ها - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران؛ 
سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم‌افزار پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران؛ 
کلیپ شماره 31 یکشنبه‌ها

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش